Դիմումի հետ կապված հարցերի դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ՝ նախքան այն լրացնելը և ուղարկելը:

Տեղեկանքի տիպ

Որակավորման գնահատման տեղեկանք (ճանաչման նպատակով) Խորհրդատվական տեղեկանք Գրություններ Այլ տիպի տեղեկանքներ

Անձնական Տվյալներ

Գնահատման ներկայացված փաստաթուղթ
Նախորդ կրթություն

Գնահատման նպատակ

Դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթեր

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Ըստ Լիսաբոնի ճանաչման կոնվենցիայի՝ դիմումին պատասխանելու ժամկետը սահմանվում է մինչև 16 շաբաթ՝ բոլոր փաստաթղթերը ստանալու և գործընթացը սկսելու օրվանից։ Տեղեկատվության բացակայության դեպքում հնարավոր է գործընթացի երկարաձգում։

Ծառայության տեսակ ՀՀ քաղաքացիների համար Օտարերկրյա քաղաքացիների համար
7000 դրամ 15000 դրամ
12000 դրամ 25000 դրամ
20000 դրամ 35000 դրամ
3000 դրամ 5000 դրամ
1000 դրամ 3000 դրամ
*Գործընթացը սկսելուց հետո գումարը ենթակա չէ վերադարձման:
Հայտնում եմ, որ ծանոթացել եմ վերը նշված պայմաններին, որի համար ստորագրում եմ:

Սույն դիմումը ենթակա է լրացման այն կազմակերպությունների կողմից, որոնք հրավիրում են օտարերկրացիների և/կամ օտարերկրյա որակավորման ունեցողների՝ իրականացնելու մասնագիտական գործունեություն ՀՀ-ում (բուժական, իրավական, ուսումնական և այլն․)։

Խորհրդատվական տեղեկանքի համար դիմող կազմակերպություն
Որակավորումները կրողի անձնական տվյալներ

Գնահատման ներկայացված որակավորում
Մասնագիտական գործունեություն
Դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթեր

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Ըստ Լիսաբոնի ճանաչման կոնվենցիայի՝ դիմումին պատասխանելու ժամկետը սահմանվում է մինչև 16 շաբաթ՝ բոլոր փաստաթղթերը ստանալու և գործընթացը սկսելու օրվանից։ Տեղեկատվության բացակայության դեպքում հնարավոր է գործընթացի երկարաձգում։

Ծառայության տեսակ Կազմակերպությունների համար վճար
25000 դրամ
*Գործընթացը սկսելուց հետո գումարը ենթակա չէ վերադարձման:
Հայտնում եմ, որ ծանոթացել եմ վերը նշված պայմաններին, որի համար ստորագրում եմ: